کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور98/06/04
دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 08:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفر عاطفه

دبیر: همسفرسمیه 

روز دوشنبه مورخه 98/06/04 ساعت 15:00

دستور جلسه: قضاوت وجهالت

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


نتایج ازمون داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 98 ، نمایندگی عطار
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 07:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

 

اسامی قبول شدگان کمک راهنمایی عطار
آقایان مسافر - 98/5/27
کمک راهنمایی
توضیحاتکمبود رهاییکمبود خدمتنام راهنمانام و نام خانوادگی ردیف
کارآموزی مجازنداردسه واحدعلیابوالفضل - استادی1
کارآموزی مجازنداردسه واحداحمدیوسف - عابدی2
کارآموزی مجازنداردنداردامیرهوشنگحسین - زمردی3
کارآموزی مجازنداردنداردمحمدقاسم - قرجه4
کارآموزی مجازنداردیک واحدعلیقاسم - سوقندی5
کارآموزی مجازنداردنداردمهدیحسین - صفائیان پور6
کمک راهنمای تازه واردین 
کارآموزی مجازندارددو واحدمهدیمحمدرضا - مهرآبادی1
کارآموزی مجازنداردنداردعلیمحمد - گشتی2
کارآموزی مجازنداردنداردعباسمهران - عرفانی طاهری زاده3
کارآموزی مجازنداردنداردعلیعلی - سبابه4
کارآموزی غیر مجازداردچهار واحدعلیعلیرضا - دهقان5
کمک راهنمای همسفران
توضیحاتکمبود رهاییکمبود خدمتنام راهنمانام و نام خانوادگی ردیف
کارآموزی مجازندارددو واحدشکوفهانسیه - مهربانی1
کارآموزی مجازنداردنداردنیرهحمیده - تاتاری2
کارآموزی مجازنداردنداردنیرهصفیه - زارعی3
کارآموزی مجازنداردیک واحدنرگسلیلا - رودی4
کارآموزی مجازنداردسه واحدآمنهطیبه - یوسفیان5
کارآموزی مجازنداردیک واحدنیرهلیلا - رباطی6
کارآموزی مجازنداردسه واحدشکوفهمهدیه - عزیزی7
کمک راهنمای تازه واردین همسفران 
کارآموزی مجازنداردچهار واحدآمنهفاطمه - نجفی1
کارآموزی مجازنداردسه واحدنرگسفاطمه - عابدی2
کارآموزی مجازندارددو واحدنیرهناهید - راسخ3
  دو واحدنیرهفاطمه - هواشم4

ردیف اسامی اعلامی، از ترتیب خاصی پیروی نمی کند.

1


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 08:54 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفر فاطمه

دبیر: همسفرانسیه

روز دوشنبه مورخه 98/04/24ساعت 15:00

دستور جلسه: وادی یازدهم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


تبریک هفته دیده بان
شنبه 1 تیر 1398 ساعت 12:50 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
پیام هفته دیده بان
دیده بانان ستون های کنگره هستند که بنای کنگره بر شانه های آنها 
استوار خواهد بود و بنابراین همه ما به آنها 
احترام می گذاریم.
   بنیان کنگره 60
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 05:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفر رقیه دبیر: همسفرانسیه

روز دوشنبه مورخه 98/03/27ساعت 15:00

دستور جلسه: قدردانی از کنگره 60

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


برگزاری امتحان داخلی همسفران دوشنبه980323
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 08:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
برگزاری آزمون داخلی همسفران در روز دوشنبه 98/03/23

توسط کمک راهنما همسفر نیره

 موضوع (سی دی های امتحان)
ادامه مطلب

کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 07:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه اول از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفرصفیهدبیر: همسفرانسیه

روز دوشنبه مورخه 98/03/23اعت 15:00

دستور جلسه: وادی دهم


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


جلسه هماهنگی اسیستانت محترم شعبه با مرزبانان و کمک راهنمایان
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 06:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
جلسه هماهنگی اسیستانت محترم شعبه خانم زارع 
با مرزبانان و کمک راهنمایان
دوشنبه 98/03/20
ساعت14:00

ادامه مطلب

برگزاری امتحان داخلی همسفران دوشنبه980313
دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 10:14 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
برگزاری آزمون داخلی همسفران در روز دوشنبه 98/03/13

توسط کمک راهنما همسفر شکوفه

 موضوع (سی دی های امتحان)

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، آزمون، گزارش تصویری،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 09:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرصفیه استاد: همسفر مهدیهدبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه 98/03/13اعت 15:00

دستور جلسه: استحکام پایه های مالی کنگره من چه کرده ام؟


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60، کارگاه آموزشی کنگره60، رهایی،


برگزاری امتحان داخلی همسفران دوشنبه980230
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 09:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
برگزاری آزمون داخلی همسفران در روز دوشنبه98/02/30

توسط کمک راهنما همسفر نرگس

 موضوع (سی دی های امتحان)
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، آزمون، گزارش تصویری،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 07:12 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر کبری  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه 98/02/16   ساعت 15:00

دستور جلسه: ظرفیت مسئولیت قبله گم کردن

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران نیشابور
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 11:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر انسیه  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه 98/02/09   ساعت 15:00

دستور جلسه:  الهام از رمضان

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور98/02/02
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 10:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر آمنه (کمک راهنما)  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه1398/02/02   ساعت 15:00

دستور جلسه:  سیگار

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران نیشابور
دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 10:44 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر نیره (کمک راهنما)  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه1398/01/26   ساعت 15:00

دستور جلسه:  وادی هشتم و تاثیر آن روی من


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو