کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور 97/09/26
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 11:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: همسفر عاطفه   دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخ 97/09/26 در ساعت 15:00 

دستور جلسه: وادی چهارم وتأثیر آن روی من 



ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 05:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: کمک راهنما همسفر نرگس    دبیر: همسفر صفیه

روز دوشنبه مورخ 97/09/19 در ساعت 15:00 

دستور جلسه: بنیان کنگره 60

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 10:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره نهم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا استاد: همسفر لیلا  دبیر: همسفر صفیه

روز دوشنبه مورخه97/09/12 در ساعت 15:00 

دستور جلسه: نقش سی دی ها در آموزش


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت 11:37 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره نهم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه (موقت) استاد: همسفر فاطمه دبیر: همسفر نیره (موقت)

روز دوشنبه مورخه97/09/05 در ساعت 15:00 

دستور جلسه: وادی سوم تأثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 11:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره نهم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا  استاد: کمک راهنما همسفر آمنه  دبیر: همسفر صفیه 

روز دوشنبه مورخ 97/08/28 در ساعت 15:00 

دستور جلسه: گلریزان (لژیون مالی)

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 11:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره نهم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا  استاد: همسفر فاطمه  دبیر: همسفر صفیه 

روز دوشنبه مورخ 97/08/14  در ساعت 15:00 

                                   دستور جلسه:   DSTو تجربه من از سایر روش‌ها

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 07:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره نهم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا  استاد: همسفر فاطمه  دبیر: همسفر صفیه 

روز دوشنبه مورخ 97/08/14  در ساعت 15:00 

دستور جلسه: رابطه یادگیری و معرکه‌گیری

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
سه شنبه 8 آبان 1397 ساعت 10:55 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه اول از دوره نهم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا  استاد: همسفر حمیده  دبیر: همسفر صفیه 

روز دوشنبه مورخ 97/08/07  در ساعت 15:00 

دستور جلسه: وادی دوم و تأثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 11:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60

نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر حمیده  استاد: کمک راهنما همسفر نرگس دبیر: همسفر طیبه

روز دوشنبه مورخ 97/07/30  در ساعت 15:00

D.SAP :دستور جلسه

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،

کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت 11:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی عطار                                                                                      نیشابور          

نگهبان: همسفر حمیده    استاد:همسفر رقیه  دبیر: همسفر طیبه 

روز دوشنبه مورخ 97/07/23  در ساعت 15:00

  دستور جلسه :  از فرمانبرداری تا فرماندهی

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 11:35 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه  دوازدهم از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی عطار                                                                                      نیشابور          

نگهبان: همسفر حمیده  استاد: کمک راهنما همسفر نیره دبیر: همسفر طیبه 

روز دوشنبه مورخ 97/07/09  در ساعت 15:00

 دستور جلسه : سیستم ایکس

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 11:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

یازدهمینجلسه از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی عطار                                                                                      نیشابور          

نگهبان: همسفر حمیده  استاد: کمک راهنما همسفر شکوفه دبیر: همسفر طیبه 

روز دوشنبه مورخ 97/07/09  در ساعت 15:00

دستور جلسه :وادی اول و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 2 مهر 1397 ساعت 10:09 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

دهمینجلسه از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی عطار                                                                                      نیشابور          

نگهبان: همسفر حمیده  استاد: همسفر ستاره دبیر: همسفر طیبه 

روز دوشنبه مورخ 97/07/02  در ساعت 15:00

دستور جلسه :صورت مسئله اعتیاد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 12:08 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی عطار                                                                                      نیشابور          

نگهبان: همسفر حمیده  استاد: کمک راهنما همسفر آمنه دبیر: همسفر طیبه 

روز دوشنبه مورخ 97/06/26  در ساعت 15:00

دستور جلسه :وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60 ، نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت 10:43 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

 هشتمین جلسه از دوره هشتم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر حمیده  استاد: همسفر زهرا (مرزبان) دبیر: همسفر طیبه 

روز دوشنبه مورخ 97/06/19  در ساعت 15:00

دستور جلسه :ایجنت، اسیستانت، مرزبان

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،




 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic