کارگاه خصوصی همسفران نیشابور
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 11:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر انسیه  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه 98/02/09   ساعت 15:00

دستور جلسه:  الهام از رمضان

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور98/02/02
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 10:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر آمنه (کمک راهنما)  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه1398/02/02   ساعت 15:00

دستور جلسه:  سیگار

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران نیشابور
دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 10:44 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر نیره (کمک راهنما)  دبیر: همسفر لیلا

روز دوشنبه مورخه1398/01/26   ساعت 15:00

دستور جلسه:  وادی هشتم و تاثیر آن روی من


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 10:03 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر لیلا  دبیر: همسفر فاطمه 

روز دوشنبه مورخه 1398/01/19   ساعت 15:00

دستور جلسه:  دانایی، دانایی مؤثر، سواد


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 10:53 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: همسفر آمنه  دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه۹۷/۱۲/۲۷   ساعت 15:00

دستور جلسه: چگونه از تعطیلات استفاده کنیم؟

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه استاد: خانم اشکذری اسیستانت محترم  دبیر: همسفر فاطمه 

روز دوشنبه مورخه۹۷/۱۲/۲۰ ساعت 15:00

دستور جلسه: وادی هفتم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60، گزارش تصویری،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 12:28 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
                  جلسه سوم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر فاطمه (موقت) استاد: همسفر سمیه  دبیر: همسفر ناهید(موقت)

روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۲/۶  ساعت 15:00

دستور جلسه:  هفته درختکاری

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 11:01 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )
                  جلسه دوم از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر فاطمه (موقت) استاد: همسفر رویا  دبیر: همسفر ناهید(موقت)

روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۲۹  ساعت 15:00

دستور جلسه:  وظایف راهنما و رهجو

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 09:51 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه اول از دوره دهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر صفیه   استاد: کمک راهنما همسفر نرگس  دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۱۵  ساعت 15:00

دستور جلسه:  شربت OT

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 09:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: همسفر مهرناز دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه۹۷/۱۱/۱ ساعت 15:00

دستور جلسه:  وادی پنجم و تأثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور 97/10/24
دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 05:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: همسفر الهه دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه97/10/24 ساعت 15:00

دستور جلسه:  ازدواج

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور97/10/18
پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 09:19 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: همسفر زهره دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 97/10/18 ساعت 15:00

دستور جلسه:  کمک من به کنگره کمک کنگره به من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور97/10/10
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 10:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: همسفر ناهید دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 97/10/10 ساعت 15:00

دستور جلسه:  جهان بینی ورزش

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60،نمایندگی عطار نیشابور
پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت 10:26 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره اول، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورّخ 1397/10/06، با استادی: اسیستانت محترم همسفر فاطمه، نگهبانی: همسفر صفیه، دبیری: همسفر نرگس، با دستور جلسه: "هفته همسفر (جشن)"، رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران کنگره 60، نمایندگی عطار نیشابور97/10/03
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 08:39 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره نهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر لیلا   استاد: کمک راهنما همسفر شکوفه دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 97/10/03  ساعت 15:00

دستور جلسه:  هفته همسفر 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی کنگره60،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic