جلسه عمومی پنج شنبه 98/09/07
جمعه 8 آذر 1398 ساعت 07:29 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

گزارش تصویری از جلسه عمومی روز پنج شنبه تولد آزاد مردی
 ایجنت محترم شعبه عطار نیشابور

آقای مهدی به کمک راهنمایی آقای محمد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


جلسه عمومی پنج شنبه 98/08/30
جمعه 1 آذر 1398 ساعت 10:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

گزارش تصویری از جلسه عمومی روز پنج شنبه 98/08/23


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60، گزارش تصویری،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور 98/08/27
دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 09:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه  هفتم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: کمک راهنما همسفر نیره دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/08/27 ساعت 15:00

دستور جلسه : توان مالی

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


جلسه عمومی پنج شنبه 98/08/23
پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 09:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

گزارش تصویری از جلسه عمومی روز پنج شنبه 98/08/23

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60، گزارش تصویری،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور 98/08/20
دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 08:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه  ششم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر زهرا

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/08/20 ساعت 15:00

دستور جلسه : DST  و تجربه من از سم زدایی و سایر روشها


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


جلسه عمومی پنج شنبه 98/08/16
پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 10:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

گزارش تصویری از جلسه عمومی روز پنج شنبه 98/08/16


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور 98/08/13
دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 08:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه  پنجم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر فاطمه

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/08/13 ساعت 15:00

دستور جلسه : یادگیری و معرکه گیری

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 08:58 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر طیبه

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/08/06 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی دوم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60، رهایی،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 08:44 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر فاطمه

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/07/29 ساعت 15:00

دستور جلسه : D.sap 


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران نمایندگی عطار نیشابور
دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 08:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر انسیه

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه98/07/22 ساعت 15:00

دستور جلسه : سیستم ایکس

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 08:05 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه اول از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: اسیستانت خانم زارع

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه98/07/15 ساعت 15:00

دستور جلسه : ایجنت ، اسیسانت ، مرزبان


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 09:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفر زهره

دبیر: همسفرسمیه 

روز دوشنبه مورخه98/07/08 ساعت 15:00

دستور جلسه :وادی اول و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 09:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفر لیلا

دبیر: همسفرسمیه 

روز دوشنبه مورخه 98/07/01 ساعت 15:00

دستور جلسه :صورت مسئله اعتیاد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


کارگاه خصوصی همسفران عطار نیشابور
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 10:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره یازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرفاطمه استاد: همسفر شکوفه

دبیر: همسفرسمیه 

روز دوشنبه مورخه 98/06/25 ساعت 15:00

دستور جلسه :وادی چهاردهم و تاثیرات آن روی من

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،


تشکر و قدر دانی از خدمت گذاران سایت نمایندگی عطار نیشابور
جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 09:18 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر ساناز | ( نظرات )

 تشکر و قدردانی از خدمتگزاران واحد سایت، هم در قسمت همسفران و هم در قسمت مسافران، به‌رسم کنگره توسط ایجنت و اسیستانت محترم نمایندگی عطار نیشابور انجام گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار نمایندگی، کارگاه آموزشی کنگره60،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic